/ Blog / Van zorgafhankelijk naar zelf- en samenredzaam

Van zorgafhankelijk naar zelf- en samenredzaam

Het zorglandschap in Europa staat voor enorme veranderingen. De vergrijzing neemt toe en de huidige zorgverlening zal niet toereikend blijven. Daarom zullen we er samen voor moeten zorgen dat ouderen zo lang mogelijk comfortabel thuis kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier en met voldoende toegang tot professionele zorg. Zelfredzaamheid is hierin cruciaal, net zoals de rol van de informele zorg via vrienden, buren en familie. Een verhoogde zelfredzaamheid is bovendien niet alleen thuis een meerwaarde, maar neemt ook in zorginstellingen een groot stuk van de werkdruk weg bij het personeel. Hoe gaat dat proces van zelfredzaamheid juist in zijn werk, en wat betekent het globaal voor de ouderenzorg? Dat bespreken we in dit artikel

Het zorgproces in eigen handen

Ons huidige zorgstelsel is niet klaar voor de toekomst: zoveel is zeker. We zullen in de toekomst alsmaar meer mensen moeten helpen, maar wel met minder mankracht én minder geld. Daarom is het belangrijk om senioren meer te betrekken bij hun eigen zorgproces. Om opnieuw meer verantwoordelijkheid bij hen te leggen; om hun gevoel van eigenwaarde terug te geven. De afgelopen jaren is er immers te veel ‘gezorgd voor’ waardoor ouderen gaandeweg erg zorgafhankelijk geworden zijn. Willen we een zorgmodel creëren dat wél geschikt is voor de toekomst, dan moeten we deze mensen opnieuw stimuleren om hun zorgproces meer in eigen handen te nemen.

testimonial-img

Focus op mogelijkheden, niet op beperkingen

Om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen of om hun zelfstandigheid in zorginstellingen te verhogen, is het belangrijk om hun zelfredzaamheid te triggeren. Hiermee bedoelen we het vermogen van mensen om voor zichzelf te zorgen, zowel op fysiek als op cognitief en sociaal vlak.

We mogen niet langer focussen op beperkingen, maar we moeten mensen ondersteunen om hun eigen kunnen uit te bouwen en te versterken. 

Dit geldt trouwens niet alleen voor de ouderen zelf. Mensen die langdurig zorg nodig hebben kunnen dit immers niet alleen realiseren. Op die manier wordt zelfredzaamheid al snel samenredzaamheid. Dit houdt in dat men zelfredzaam is met de hulp van een zorgkring die kan bestaan uit familie, vrienden, buren en/of vrijwilligers.


Binnen deze visie staat zelfredzaamheid lijnrecht tegenover zorgafhankelijkheid. Er voltrekt zich dan ook een fundamentele shift van een puur medische naar een meer sociale benadering; van ziekte en zorg naar gezondheid, gedrag, mens en maatschappij.

Samenredzaamheid in de praktijk

Werken aan zelf- en samenredzaamheid begint altijd met een goed gesprek tussen de zorgmedewerker en de zorgvrager. Leg uit waarom je bepaalde dingen zo aanpakt en wat de redenering erachter is. Concrete meetinstrumenten en methoden om zelfredzaamheid te versterken (zoals een zelfredzaamheidsmatrix of zelfredzaamheidsradar) kunnen daarbij helpen. Daarnaast kan je als zorgprofessional ook te rade gaan bij andere experts. Kijk hoe zij de zelfredzaamheid bij hun cliënten proberen te bevorderen. Zo wordt bijvoorbeeld vaak de hulp ingeschakeld van ergotherapeuten.

visual-overzicht-bril-FR

Technologie als hulp bij samenredzaamheid

Ook technologie kan een bepalende rol spelen in het behouden en versterken van zelf- en samenredzaamheid. Jane combineert bewegingssensoren, alarmknoppen en artificiële intelligentie en maakt het zo mogelijk om vanop afstand te zorgen.

Met Jane stel je zelf een zorgkring samen. Deze kan bestaan uit familie en vrienden, maar kan ook gekoppeld worden aan bestaande vormen van zorgverlening zoals thuisverpleging of een woonzorgcentrum.

Via de dashboards kan er eenvoudig gemonitord worden vanop afstand, ook door professionele zorgverleners. Die continue monitoring stelt de zorgkring gerust en geeft tegelijk vertrouwen aan de senior om zijn sociale rol te blijven opnemen. 

Bovendien heeft dit ook een preventieve werking. Jane geeft namelijk slimme meldingen op basis van gedragspatronen, wat betekent dat de senior in alle veiligheid vitaal kan blijven. Dit versterkt de zelfredzaamheid en voorkomt dat huidige beperkingen toenemen.

Wil je graag nog meer zekerheid, veiligheid en ontzorging? Dan kan je als zorgkring ook zelf zorgregels instellen waarbij meldingen verstuurd worden.

Ben jij ook klaar voor de shift?

Samen streven we naar een toekomst waarin ouderen niet langer zorgafhankelijk zijn, maar wel zelf- en samenredzaam. Ben jij klaar om de overstap te maken? Spreek met een van onze experts en bekijk samen hoe Jane jou kan helpen.