/ Blog / Zorgzame buurten als ondersteuning van leven en welzijn

Zorgzame buurten als ondersteuning van leven en welzijn

Veel ouderen willen liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Ze brengen veel tijd door in hun vertrouwde omgeving en zijn gehecht aan hun buurt. Tegelijk hebben ze er alle baat bij om actief te blijven en om sociale relaties aan te gaan. Vanuit dat standpunt worden er in Vlaanderen steeds meer zorgzame buurten opgericht. Binnen dit ecosysteem zal ook de rol van woonzorgcentra een prominente plaats innemen.

Wat is een zorgzame buurt?

Het doel van een zorgzame buurt is om mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk comfortabel in hun eigen huis en vertrouwde buurt te laten wonen. Onder mensen met een zorgbehoefte verstaan we niet enkel ouderen, maar ook bv. mensen met een handicap of met psychische problemen.

Hoe dan ook ligt de focus in een zorgzame buurt op het vereenvoudigen van ontmoeting en verbinding tussen de buurtbewoners. Op die manier kunnen buren elkaar helpen om vitaal te blijven en om te voldoen aan elkaars zorgbehoefte. In dit model worden dus veelal  informele zorgverleners betrokken zoals buurtbewoners, vrienden, lokale handelaars, ...

Een zorgzame buurt is een buurt waar jong en oud samenleven. De bewoners kennen elkaar, helpen elkaar. Buurtgerichte zorg ondersteunt de kwaliteit van leven en welzijn van iedereen in de buurt. Voor ouderen specifiek biedt het de beste garantie op een kwaliteitsvolle toekomst.

Zorg over de gekende grenzen heen

De ambitie van een zorgzame buurt kan alleen gerealiseerd worden door wonen, welzijn en zorg met elkaar te verbinden. Daarom moeten we verder kijken dan de gekende grenzen van bv. woonzorgcentra en andere zorginstellingen.

Ook Jane wil meebouwen aan dit zogenaamde zorgmodel zonder muren. Onze unieke combinatie van bewegingssensoren, alarmknoppen en artificiële intelligentie vormt een slimme zorgoplossing die ondersteuning kan bieden aan alle betrokken partijen — van informele tot professionele zorgverstrekkers, van thuis tot in een zorginstelling en alle stappen daartussenin.

De connectie tussen woonzorgcentra en zorgzame buurten

Het grote voordeel van een zorgmodel zonder muren is het feit dat er zo op kosten bespaard wordt. Als mensen langer thuis kunnen blijven zal immers ook het aantal woonzorgbedden minder snel moeten toenemen. En dat is geen overbodige luxe in een maatschappij die alsmaar meer ouderen telt.

Bovendien worden zo ook de zorgprofessionals deels ontzorgd, omdat de verantwoordelijkheid niet meer puur op hun schouders rust. Woonzorgcentra zullen dus een belangrijk onderdeel uitmaken van dit nieuwe ecosysteem, met een verhoogde betrokkenheid in én van de maatschappij.

Informele zorg en samenredzaamheid zijn de sleutel

Zorgzame buurten vragen dus een bundeling van krachten over de gekende grenzen heen. Buurtbewoners, verenigingen, lokale besturen en professionele zorgverleners moeten er samen aan werken, op maat van hun buurt. Zo komen we ook steeds meer tot een samenleving waarin niet zelfredzaamheid, maar wel samenredzaamheid centraal staat.

Het belang van zorgzame buurten

Het Vlaamse zorg- en welzijnslandschap staat voor ingrijpende veranderingen. Vergrijzing, budgettaire beperkingen, organisatorische uitdagingen, … De beperkingen van het huidige zorgmodel zijn al langer pijnlijk duidelijk. 

Zorgzame buurten vormen een toekomstgerichte oplossing voor deze beperkingen. Het is een model dat zorg bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar wil houden voor iedereen. Op die manier kunnen we de kwaliteit van elk leven verhogen en tegelijk de kosten én werkdruk binnen de zorgverlening drukken.

In dit toekomstmodel wordt ouderenzorg niet langer beperkt tot zorginstellingen. We mikken daarentegen op een ouderenzorg die plaatsvindt in de thuissituatie. Want een hoge levenskwaliteit betekent niet alleen een goede gezondheid. Het betekent ook zich goed voelen, zich thuis voelen en nog volop kunnen genieten van het leven.